Behandelingen


Natuurlijke zorg, wat houdt dit in?

Wat is 'natuurlijk' in relatie tot je gezondheid en je gevoel van welbevinden? Wat past bij de menselijke natuur en het ritme dat hier bij hoort! De ritmen buiten onszelf herkennen wij vaak nog wel, daar zijn bijvoorbeeld de wisselende seizoenen, het stromen van eb en vloed, dag en nacht en de overgang van licht naar donker. ...

Wanneer je dit persoonlijker maakt, is een vraag die opkomt: Hoe gaat het met mijn eigen ritme? Wat is mijn natuur, wat past bij mij? Er zijn verschillende levensstadia; van baby tot grijsaard. Daarbij passen verschillende mogelijkheden en verwachtingen. Een baby eet, slaapt en groeit en verwacht je niet dat deze zijn huiswerk gaat maken. Dus hoe jonger je bent, hoe beter het natuurlijke ritme herkent en gehandhaafd kan worden. Hoe ouder je wordt, hoe lastiger dit soms wordt.

In de loop van je leven worden je mogelijkheden groter en wordt er meer van je verwacht. De tendens is dat je 'eruit moet halen wat erin zit'? Wat is passend voor jou en hoe kom je als mens tot bloei? Dit kun je ervaren wanneer je in je eigen ritme en tijdspad mag lopen en op jouw niveau gestimuleerd wordt.

Wordt je overvraagd en opgejaagd? Dan raak je uit balans en zo kunnen er klachten ontstaan.

In onze praktijk gaan wij samen met jou op zoek naar je oorspronkelijke natuurlijke ritme. Wij kijken naast je klacht ook naar psychische en emotionele aspecten die hierbij betrokken kunnen zijn.

We maken zo nodig gebruik van natuurlijke middelen of supplementen. Ook reinigen, kruiden of Bachremedies kunnen ingezet worden. We spelen hiermee in op de natuurlijke neiging van lichaam en geest tot herstel en evenwicht.

Bij welke klachten?

Eigenlijk kun je met elke klacht bij ons terecht. In de praktijk zien we echter vaak:

Fysieke klachten zoals:

 • Vermoeidheid
 • Hoofdpijn en nekklachten
 • Rugklachten
 • Spier- of gewrichtsklachten
 • Chronische verkoudheid
 • Reumatische aandoeningen
 • Slapeloosheid
 • Allergie
 • Spijsverteringsproblemen
 • PMS
 • Overgangsklachten

Psycho-somatische/emotionele klachten:

 • Spanningsklachten
 • Onrust, niet lekker in je vel zitten
 • Eetstoornissen/ Anorexia Nervosa/ ES- NAO

Posttraumatische klachten

 • Na een heftige emotionele ervaring

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde heeft een andere benadering van klachten dan de reguliere geneeskunde. Als uitgangspunt geldt dat de mens als geheel wordt bekeken, zowel lichaam als geest. Deze zijn in wisselwerking met elkaar.

Een verkeerd eetpatroon, ongezonde leefwijze, overmatige stress, onverwerkte psychische en emotionele zaken belasten de verschillende orgaansystemen van het lichaam. Bij een disbalans kunnen er klachten ontstaan. Als natuurgeneeskundig therapeut onderzoeken wij, samen met jou, de verschillende aspecten van de klacht. Denk hierbij aan oorsprong, samenhang en betekenis van de klacht. Hierbij wordt een beroep gedaan op het zelfgenezend vermogen, de kracht om te genezen, die in elk mens aanwezig is. Door aandacht te geven aan alle aspecten rondom een klacht ontstaat er ruimte voor meer inzicht, bewustwording en heling.

Uitdrukkingen en zegswijzen kunnen inzicht geven: "wat heb je op je lever", "je onder druk voelen staan", "je aan iets vertillen"....

Natuurgeneeskunde kan worden gebruikt als aanvulling op de regulier geneeskundige behandeling en in veel gevallen ook op zichzelf staand.

Massage therapie

Hierin staat het aanraken centraal. Na een korte inventarisatie van de klacht, medische voorgeschiedenis en het bekijken van de lichaamshouding d.mv. body reading, maken wij een keuze uit onze behandeltechnieken. De behandeling van ongeveer een uur vindt plaats op de massage tafel of de massage stoel.

Het lichaam zoekt continu naar mogelijkheden tot balans en herstel. Dit noemt men ook wel het zelfgenezend vermogen.

Wij maken gebruik van:

Klassieke massage

 • Dit is m.n. gericht op het verlichten van spierspanning, het verbeteren van de doorbloeding en pijnreductie.
 • Gebruikte technieken zijn: intermitterend drukken, knedingen, strijkingen, schuddingen en bekloppen.

Rebalancing

 • Maakt je bewust van opgebouwde houdings- en spierspanning. Na een observatie van je lichaamshouding, proberen wij op de behandeltafel het verschil tussen spanning en ontspanning bewust te laten ervaren. Er is een actieve interactie tussen therapeut en cliënt. Soms maken wij hierbij gebruik van visualisaties. Rebalancing kan inzicht geven in wat door het lichaam wordt uitgedrukt en zodoende leiden tot een nieuwe lichaamsbalans.
 • Rebalancing is een combinatie van lichaamswerk en zelfonderzoek. Door aan te raken komen er eigenlijk als vanzelf gevoelens en emoties op.
 • Door het lichaam letterlijk aan te raken kan er aandacht komen voor gevoel, zowel fysiek als emotioneel. Een plek kan bijvoorbeeld strak of ruim voelen, benauwd of vrij, warm of koud etc. D.m.v. zelfonderzoek gaan we nader op zoek naar de verschillende lichaamssensaties. We exploreren wat er is en zoeken hierbij verbindingen met emoties en ervaringen.
 • Rebalancing gaat over 'balans en balanceren'.
 • Denk aan: spanning/ ontspanning, ratio/ voelen en ervaren, draagkracht/ draaglast, keurslijf/ vrijheid en spel.

Bindweefselmassage

 • Het behandelen van inwendige organen, spieren, gewrichtskapsels en bloedvaten, door massage van de onderhuidse bindweefselzones, die corresponderen met het te behandelen lichaamsdeel. De bindweefselzones bevinden zich op de rug.
 • Wij passen het toe bij specifieke orgaanklachten, of als ondersteuning bij een reinigingskuur.
 • Door eenzijdige-/ overbelasting kunnen bindweefselzones zich verdikken en verharden. Hierdoor raakt de desbetreffende functie beperkt (bv. frozen shoulder) D.m.v. het toepassen van bindweefseltechnieken op diverse onderhuidse zones, kunnen spieren, organen, bloedvaten e.d. losser worden en weer beter gaan functioneren.

Voetreflex massage

 • Door het masseren van de reflexzones op de voeten, bereik je een effect dat doorwerkt op het gehele lichaam.
 • Door de afspiegeling van de organen op de voeten stimuleer je het zelfgenezend vermogen al tijdens het diagnostisch onderzoek.
 • Naast een algemene voetreflex behandeling geven wij ook specifieke behandelingen zoals lymfedrainage of hormoonbehandeling.
 • Voetreflex therapie is een therapievorm die toegepast kan worden bij diverse klachten. Het is gericht op het stimuleren van het zelf genezend vermogen van de mens. Door allerlei oorzaken zoals werkdruk, verkeerde houding, voeding, psychisch/ emotionele belastende gebeurtenissen, kan het zijn dat het lichaam niet meer in staat is om zelf te herstellen. Op de voeten worden alle organen, spieren en zenuwen, reflexmatig weergegeven. Door het bewerken van de reflexpunten op de voet kunnen blokkades opgespoord en weggenomen worden waardoor het lichaam zelf weer in balans kan komen en het zelfgenezend proces weer kan beginnen. Klachten kunnen zowel functionele als emotionele oorzaken hebben. Gedurende de voetreflexmassage gaan we op zoek naar onderliggende factoren die hiermee in verband kunnen staan.

Dorn Methode

 • Dit is een behandeltechniek waarmee op een relatief zachte manier een scheefstand in het bekken en wervelkolom kan worden gecorrigeerd. De grondlegger van deze techniek is Dieter Dorn geweest en hij kwam tot de conclusie dat het begin van veel rugklachten vaak met een beenlengte verschil te maken heeft.
 • Dit combineren wij met het geven van een Breuß massage. Dit is een massage van de rug, waarbij gemasseerd wordt met Johannesolie. Deze massage is gericht op het rekken van de wervelkolom, zodat de tussenwervelschijven meer ruimte krijgen en herstel bevordert.

Counseling

"Je hoeft geen ander mens te worden, om de dingen eens anders aan te pakken."

In de loop van je leven doet iedereen bepaalde ervaringen en emoties op. Iedereen reageert hier op zijn of haar eigen manier op. Vaak gaat dit goed. Soms voldoet deze methode echter niet meer en ontstaat er een klacht. Binnen de behandeling gaan wij op zoek naar factoren die te maken kunnen hebben met het ontstaan van de klacht. Met deze bevindingen gaan wij aan het werk.

Methodes die wij hiervoor gebruiken zijn: o.a. gesprek, familie anamnese, biografie, visualisaties en het werk van Byron Katie.

Bij counseling zitten wij tegenover elkaar en benoemen hardop wat er bij je gebeurt. Wij gaan uit van het heden, maar ook het verleden en de toekomst spelen een rol. Hierbij gaan wij op zoek naar terugkerende "patronen", valkuilen, angsten maar ook kwaliteiten en eigen creativiteit.

Counseling kan goed gecombineerd worden met massage therapie.

Combinatie therapie

"De genezing van een deel kan niet plaatsvinden zonder behandeling van het geheel."(Plato)

Vaak blijkt dat een klacht uit meerdere invalshoeken behandeld kan worden. Vanuit onze opleiding en werkervaring gecombineerd met de verschillende specialisaties die wij afgerond hebben, komen wij tot een geïntegreerd behandelplan.

Bij reumatische klachten bijvoorbeeld, kan de behandeling bestaan uit: het reinigen van de darmen, hierna het opbouwen van de natuurlijke darmflora (natuurgeneeskunde) en ondersteuning met voeding- en leefstijladviezen. Soms past een ontspanningsmassage hierbij of juist het werken op afstand wanneer er pijnklachten mee spelen. Dan kiezen we voor voetreflexmassage. Gesprekken (counseling) over thema's die hier mee kunnen samenhangen zoals: vasthouden, loslaten en bewegingsbeperking, kunnen verheldering brengen.

Bovenstaande is een voorbeeld, zo zijn er tal van combinaties van behandelvormen mogelijk.

"Als je kunt zijn wie je bent, kun je ook worden wie je wilt zijn."

Indruk van de praktijkruimte

Voor de massage en de combinatie therapie maken wij gebruik van deze behandeltafel.

Indruk van de praktijkruimte

Voor de massage en de combinatie therapie maken wij gebruik van deze behandeltafel.

Reinigingskuren

Wanneer reinigen?

Zoals de natuur de seizoenen kent, zo kan ook je lichaam soms behoefte hebben aan rust en inkeer. Vaak worden gemeenschappelijke vastenkuren aangeboden in voor- en najaar, maar zo nodig kan er ook een individuele kuur worden afgesproken.

Hoe kun je reinigen?

Een milde reinigingskuur kan m.b.v. een kleikuur, Zweeds kruidenbitter of Iberogast kruidenmengsel gevolgd worden.

Een strengere kuur is bijvoorbeeld rijstvasten, groente/ fruit vasten. Een van de strengste vormen van vasten is het vloeibaar of sapvasten.

Bij de strenge vormen van vasten is een afbouw- en een opbouwfase noodzakelijk. Bij de mildere vormen zoals 1 dag in de week een balansdag inlassen, hoeft dit niet.

De duur van het vasten is afhankelijk van de intensiteit van de kuur. Variërend van 1 balans dag in de week, tot 1 à 2 maal per jaar een kuur van 3 tot 7 dagen. Dit is exclusief de af- en opbouwfase. Omdat het moeilijk is om individueel een strenge vastenkuur vol te houden, raden wij aan om dit in ieder geval de eerste keer onder begeleiding te doen.

Afhankelijk van de duur en intensiteit van de kuur is het belangrijk om ook naar de invulling van je dag te kijken. Soms kan werken in combinatie met vasten te zwaar zijn.

Vasten

Tegenwoordig kom je steeds vaker de term vasten tegen, dit is het vrijwillig ontzeggen van voedsel. In de natuurgeneeskunde ook wel reinigen of "ontslakken" genoemd. Door in het maagdarm kanaal zoveel mogelijk vaste voedingsmiddelen weg te laten en zoveel mogelijk vloeistoffen aan te bieden spoel je als het ware "de oude" verontreiniging weg. In deze periode kan je zowel lichamelijk als geestelijk tot rust komen. Daarna bouw je rustig aan een nieuw eetpatroon op. Waardoor er een nieuwe schonere balans kan ontstaan. Het reinigingsproces wordt lichamelijk en emotioneel ondersteund met massage, gesprekken en visualisaties. Het stimuleren van de uitscheidingsorganen door kruiden en biologische theeën. Door het onthouden van voedsel kun je het erg koud krijgen en daarom is beweging en warme kleding belangrijk.

Er zijn verschillende manieren om te vasten van mild tot streng. Dit is afhankelijk van het doel dat je voor ogen hebt en je eigen lichamelijke en emotionele conditie. Voorafgaand aan de vastenkuur bespreken we dit.

Vaak treedt er na een vastenkuur een verbetering op van (chronische) klachten zoals: vermoeidheid, reuma, obstipatie, diarree, winderigheid, spierpijnen, gewrichtsklachten, ontstekingen, migraine en huidaandoeningen.

Leefstijl en voedingsadviezen

Hoe je leeft en wat je eet heeft invloed op hoe je je voelt. Als je gezond eet en zorgt dat je voldoende rust en lichaamsbeweging krijgt, dan ben je energieker en functioneer je beter. Deze boodschap willen wij aan mensen meegeven. Voeding is een zeer divers, boeiend maar ook een persoonlijk onderwerp. Ieder lichaam werkt weer anders en heeft in bepaalde situaties, specifieke andere behoeften. Daarom vinden wij het belangrijk om altijd eerst in een persoonlijk gesprek te weten wie jij bent, wat jouw voedings- en leefstijl gewoonten zijn. Dit geeft ons meer zicht om op basis hiervan tot een persoonlijk voedingsplan en leefstijl advies te komen.

Optimaal gezond door een gevarieerd voedingspatroon waardoor klachten kunnen verminderen...

Wanneer je lichaam niet gezond is of dat bepaalde lichamelijke klachten maar om aandacht blijven vragen, dan is het belangrijk om je lichaam extra of andere voedingsstoffen aan te bieden. Een persoonlijk voedingsplan kan hierbij helpen, als ook het tijdelijk inzetten van supplementen en/of fytotherapeutische middelen.

De hulpvragen waarmee mensen naar onze praktijk komen is divers; er zijn cliënten met chronische luchtwegklachten, darmproblemen, diabetes, overgewicht/ ondergewicht, burn-out klachten, sporters met specifieke vragen e.d.

Binnen de holistische visie wordt de mens gezien als een eenheid van lichaam en geest die met elkaar onlosmakelijk verbonden zijn. Wanneer deze met elkaar in evenwicht zijn, draagt dit bij tot het welbevinden en gezondheid van iemand. Wanneer dit evenwicht verstoord raakt kan dit tot klachten leiden. Als je lichamelijk iets mankeert heeft dat invloed op je psyche maar andersom heeft de psyche ook invloed op het lichaam, waardoor er bepaalde klachten kunnen ontstaan. Door niet alleen naar de specifieke klacht of symptomen te kijken maar ook andere aspecten hierbij te betrekken op sociaal, emotioneel en spiritueel gebied, de leef- en voedingswijze, kan dit leiden tot meer inzicht en bewustwording van het ontstaan van een klacht.

 


Contact

Telefoon

Sieta: 06-12645616
Françoise: 06-40178640

E-mail

Adres

Duinlustweg 16
2051 AA Overveen